บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สายให้แก่ผู้อยู่อาศัย พนักงาน และนักท่องเที่ยวภายในSan Carlos

เครือข่ายไร้สายแบบนี้จะจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สายให้แก่ผู้อยู่อาศัย พนักงาน และนักท่องเที่ยวภายในบริเวณ San Carlosประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน San Carlos จะมีโอกาสได้สัมผัสกับบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงกว่าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะในอดีตมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือความพร้อมใช้งาน นอกเหนือจากการให้บริการเชื่อมต่อไร้สายแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว เครือข่ายดังกล่าวยังสามารถรองรับการใช้งานอย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของที่พักอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงานราชการ และผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจ

023

San Carlos มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งกำเนิดนวัตกรรม และโครงการนี้นับเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่สำหรับพื้นที่ของเรา สร้างความประทับใจให้กับทีมงานด้วยวิสัยทัศน์ที่แตกต่างสำหรับเมืองไร้สาย San Carlos กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมในเทคโนโลยีไร้สายโดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากชุมชนอื่นๆ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สายระดับเมืองและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของบริษัทคู่ค้าที่สามารถตอบสนองแง่มุมหลักๆ ของ Wireless Silicon Valley RFP เช่น เทคโนโลยี การติดตั้งระบบ บริการลูกค้า การให้บริการ การพัฒนาเศรษฐกิจ พอร์ทัลและเว็บไซต์ในท้องถิ่น แอพพลิเคชั่นที่ใช้ภายในเมือง และการจัดหาเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง

นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทั่วไป ตัวอย่างเช่น เครือข่ายไร้สายนี้จะทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับหน่วยงานกู้ภัย ตำรวจ และหน่วยงานด้านการแพทย์ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจไม่สามารถใช้ระบบสื่อสารแบบเก่าได้  นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกจุด ในขณะที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายอาศัยรูปแบบของสปอนเซอร์เพื่อให้มีช่องทางรายได้ที่หลากหลาย และทำให้เครือข่ายสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเวลาผ่านไป  รูปแบบสปอนเซอร์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับวิสัยทัศน์ของซิลิคอนวัลเลย์ในการปรับปรุงและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ San Carlos